Branches

Elke branche heeft zijn specifieke aandachtspunten.

Elk project stelt unieke eisen aan onze bijdrage.

Maar op een aantal vaste waarden kun je altijd rekenen.

We zorgen voor oplossingen die ook op lange termijn deels of geheel vervangbaar zijn. We gaan voor de maximale uptime en dus voor een verantwoord updatebeleid. En onze oplossingen werken ook onder de meest extreme omstandigheden.
Hieronder een aantal van de branches waarin wij het verschil kunnen
maken.

Staat jouw branche er niet bij? Neem contact met ons op.

Agri

Wij hebben de oplossingen die helpen innoveren. Of we ontwerpen ze. Om concurrentievoordeel te behalen. Of omdat omstandigheden als demografieën en marktvragen veranderen. En omdat de hele voedselketen stappen moet maken in rendement, efficiency en veiligheid.

Oplossingen verhuizen vaker naar de cloud. Dat vraagt een focus op cybersecurity en een transitie van vertrouwd naar nieuw. En dan is er natuurlijk de steeds intensievere drive richting meer duurzaamheid.

ICT, Media and Communication

Een branche waarin data goud is en waarin eigenaren en hackers elkaar continu proberen te slim af te zijn. De explosie van ransomware en de verlammende invloed op ons bedrijfsleven demonstreren de noodzaak om beter, slimmer en grondiger te beveiligen. Op software-, maar zeker ook op hardware-niveau.

Manufacturing

Elk proces kan geoptimaliseerd worden. Altijd. Wat vandaag ‘the next big thing’ is, is morgen gemeengoed in de branche. De sprint naar manieren om sneller, beter en meer te produceren is in volle gang. Data is daarbij een belangrijke versneller.

Zolang je die tenminste goed en veilig kunt inzetten.

Manufacturing wordt steeds slimmer, maar daarmee ook meer en meer afhankelijk van solide Operational en Information Technology.

Medical

IT en OT krijgen een steeds grotere plek in het hart van de zorg en de branches eromheen. Maar groei heeft voorwaarden.  Privacy, strict application standards en databeveiliging zijn essentieel. Zeker nu de cloud ook hier een steeds grotere rol speelt. Wij helpen met betrouwbare en veilige oplossingen in E-Health, curatieve zorg en een veilig verkeer van data. Samen maken we de zorg slimmer. Zonder de mens uit het oog te verliezen.

Mobility

Optimale mobiliteit biedt de slimste route tussen A en B.

Ook als die soms – om hem duurzamer te maken – via C loopt.

Op de weg naar die duurzaamheid zien wij een grote rol voor OT, IT en de inzet van IOT. Wij helpen je om innovatieve businessmodellen tot leven te wekken.

Met slimme, solide oplossingen die ononderbroken en betrouwbaar doen wat ze moeten doen. Ook onder extreme omstandigheden.

Security

Wij helpen je om buiten te houden wat buiten moet blijven. Met degelijke oplossingen die rekening houden met de mensen die het gebruiken en de mensen die het aangaat. Dit is een vakgebied dat draait om de balans van veiligheid en privacy. Wij focussen ons op oplossingen die helpen om bedrijven, mensen en data te beschermen. Ook onder extreme omstandigheden. Vakkennis en creativiteit helpen ons om binnen kaders en beperkingen toch tot een goed werkende oplossing te komen.

Staat jouw branche er niet bij?